Despre basme și cai

de ANGELO MITCHIEVICI acum 3 ani

În ce rezidă forța basmului? În mod cert, în basm avem cea mai ingenuă și mai genuină formă de narațiune. De ea se leagă însă prima noastră experiență ”literară”, care nu este pe de-a-ntregul literară, sau nu doar literară, cât și, în cea mai mare măsură, inițiatică. Ce ne desparte de lumea basmului? Faptul că am fi devenit adulți, nu mi pare un răspuns pertinent. Ne desparte în primul rând intensitatea lecturii, una de suprapunere a afectelor, a celor mai spectaculoase transpoziții și puneri în scenă a unei lumi fictive. Ceva din acest reflex la un adult a stârnit interesul într-un roman tulburător, Don Quijote al lui Miguel Cervantes. Or, nu știu câți au remarcat, Don Quijote are toate trăsăturile unui cititor infantil, pentru care granița dintre ficțiune și realitate este una extrem de precară, oricând traversabilă. Don Quijote este cititorul inocent, de dinainte ca apele ficțiunii să se despartă definitiv de țărmul realității. Doamna Bovary este în acest sens doar un palid reflex al acestui cititor inocent, fermecat de lumea ficțiunii în care se topește cu pasiune și credință. De aceea, lectura basmului posedă intensitatea primă, imaculată încă, forța care dă contur unei lumi schematice potențând-o până la extaz. V.I.Propp ne-a revelat faptul că basmul are o serie de venerabile ”rădăcini istorice” cu mențiunea că istoria este una de dinainte de istorie, una mitică la confiniile cu diferitele practici rituale ale societăților arhaice. Cu alte cuvinte, se păstrează în basm nu numai un scenariu inițiatic, dar și tot ceea ce trebuie pentru a lua parte la ritual. Pentru aceasta trebuie să crezi în adevărul basmului, așa cum Eliade spunea despre mit, în Aspecte ale mitului, că este o povestire întotdeauna adevărată, adică exact contrariul a ceea ce credem noi despre mit. Ori cine mai crede în basme, echivalente pentru adulți cu minciuna? Ei bine, copiii cred. Și este de ajuns, pentru că astfel basmul continuă să își îndeplinească funcția peste timp, aceea de a iniția, adică de a te scoate din sine pentru a te transporta într-un alt sine, într-o altă lume.

Citește în continuare aici.

Vă recomandăm şi