Regulament concurs online: precomandă cartea "Animale fantastice și unde le poți găsi - scenariul original"

09 ianuarie 2017
Regulament concurs online: precomandă cartea "Animale fantastice și unde le poți găsi - scenariul original"

Regulament concurs online

 

“Precomandă cartea Animale fantastice și unde le poți găsi – scenariul original

și poți câștiga o figurină din cartea Animale Fantastice”

 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Concurs «Precomandă cartea Animale fantastice și unde le poți găsi – scenariul original și poți câștiga o figurină din cartea Animale Fantastice» este organizat de:

 

S.C. Grupul Editorial ART S.R.L., cu sediul în Bucureşti 062650, sector 6, str. Splaiul Independenței nr. 319, OB LD18, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J/40/5872/14.06.2001 cod unic de înregistrare RO13965909, Cod IBAN RO18RNCB0072007684120001 deschis la BCR sector 1, reprezentată prin dl. DAN IACOB, în calitate de Director General, denumită în continuare EDITURA ART

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toti participanții. Regulamentul este disponibil la următoarea adresa web: www.editura-arthur.ro/blog-arthur/. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială.

 

SECȚIUNEA 2. INFORMATII GENERALE

Concursul se va desfășura în perioada 10.01.2017-20.02.2017 pe pagina de Facebook a Editurii Arthur. Orice înscriere la concurs efectuată după data de 20 februarie 2017 ora 24:00 (inclusiv) nu va fi luată în calcul, cu excepția cazului în care o astfel de continuare ar avea loc ca un rezultat al unui act adițional la prezentul regulament, adus la cunoștința publicului prin modalitățile prevăzute la art. 1 de mai sus.

 

SECȚIUNEA 3. DREPTURI ȘI CONDITII DE PARTICIPARE

Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidente în România, care respectă condițiile prezentului regulament și care urmează indicațiile prezente în acest Regulament pentru a-și valida participarea. Nu pot participa angajati ai Organizatorului, ai agenției de publicitate și ai celorlalte companii implicate în această acțiune, precum și rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare aparține în exclusivitate participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Pentru a putea participa la Concurs, participanții trebuie să urmeze pașii menționați pe pagina de Facebook a editurii, respectiv, să achiziționeze cartea “Animale fantastice și unde le poți găsi – scenariul original” în sistem de precomandă. Fiecare participant are dreptul la o singură înscriere în concurs.

 

SECȚIUNEA 4. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justitiei.

 

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

Utilizatorii vor afla despre concurs de pe pagina de Facebook a EDITURII ARTHUR.

Utilizatorii se pot înscrie la concurs în perioada 10.01.2017-20.02.2017 până la ora 24:00.

 

SECȚIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI

SC GRUPUL EDITORIAL ART SRL acordă zece (10) premii, constând în 10 figurine Funko Animale Fantastice (în valoare totală de 620 lei). Cele 10 premii oferite sunt diferite: figurina Newt Scamander - 2 bucăți, figurina Jacok Kowalski - 2 bucăți, figurină Percival Graves – 2 bucăți, figurină Tina Goldstein – 2 bucăți, figurină Queenie Goldstein - 1 bucată, figurină Seraphina Picquery - 1 bucată.

Figurinele vor fi desemnate - în ordinea menționată mai sus - celor 10 (zece câștigători).

Câștigătorii premiilor oferite în cadrul acestei campanii promoționale nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri și nici să solicite schimbarea parametrilor / caracteristicilor premiilor.

 

SECŢIUNEA 7. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORULUI

Câștigătorii vor fi desemnați prin tragere la sorți (random.org) și vor fi anunțați în perioada 23 – 28 februarie. Toți participantii la Concursul “Precomandă cartea Animale fantastice și unde le poți găsi – scenariul original și poți câștiga o figurină din cartea Animale Fantastice” trebuie să îndeplinească condițiile Regulamentului. Pentru a fi validați, concurenții trebuie să răspundă la toate cerințele Concursului.

 

SECȚIUNEA 8. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI

Câștigatorilor Concursului li se va aduce la cunoștință rezultatul în 5 zile după tragerea la sorți, astfel: vor fi anunțați pe pagina de Facebook a Editurii Arthur.

În cazul în care câștigătorul nu trimite în 72 de ore informațiile solicitate de Organizator sau dacă a furnizat date de contact eronate/ incomplete, premiul se va acorda altui participant, ales de Comisia prestabilita prin același mecanism.

Organizatorul nu este responsabil pentru întarzierea anunțării câștigatorilor din motive care nu depind de el.

Pentru primirea premiului, câștigatorul/câștigatoarea trebuie să prezinte Organizatorului o copie după buletin sau cartea de identitate. După primirea copiei de buletin sau carte de identitate  de către Organizator, acesta va trimite premiul câştigătorului/ câştigătoarei prin curier (prin Urgent Cargus).

 

SECȚIUNEA 9. ÎNCETAREA CONCURSULUI

Prezentul Concurs va inceta de drept la data de 20 februarie 2017, ora 24.00 și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră – de natura a face imposibilă derularea.

 

SECȚIUNEA 10. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul Concursului este disponibil în mod gratuit pe site-ul EDITURII ARTHUR (www.editura-arthur.ro)

Prin participarea la acest concurs, participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament. Orice modificari ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe contul de facebook al Editurii Arthur.

 

SECȚIUNEA 11. LITIGII

În cazul unor litigii apărute intre Organizator si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, părțile implicate în litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor române competente.

 

Încheiat și semnat astăzi, 09.01.2017

                                                                                    S.C. GRUPUL EDITORIAL ART S.R.L.

                                                                                    DAN IACOB, Director General

Vă recomandăm şi