Trofeul Arthur pentru literatură pentru copii şi tineret – ediţia a III-a – REGULAMENT

cooltext1485563006

cooltext1485574651

 

Articolul 1 – Organizatorul concursului:

S.C. Grupul Editorial Art S.R.L.,

cu sediul în Bucureşti,  înregistrată cu C.U.I. RO13965909, denumită în continuare Organizator, a iniţiat un proiect social cu scop educativ şi cultural, organizând un concurs literar la nivel naţional, dedicat atât debutanţilor, cât şi scriitorilor consacraţi, intitulat „Trofeul Arthur”.

Pentru buna funcţionare a proiectului cultural, organizatorul a hotărât următoarele:

1.1. Concursul să aibă un Regulament.

1.2. Participanţii la acest concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului oficial, denumit în continuare Regulament Oficial.

1.3. Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public, conform legislaţiei aplicabile din România. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunţarea şi publicarea lor pe site-ul: http://www.editura-arthur.ro/blog.

Articolul 2 – Condiţii de participare

2.1. La acest concurs pot participa toate persoanele fizice cu cetăţenie română cu vârsta de peste 18 ani şi care îndeplinesc toate condiţiile prevăzute de prezentul Regulament Oficial.

2.2. Nu pot participa la acest concurs angajaţii Organizatorului şi ai Sponsorilor/Partenerilor (angajaţii societăţilor din grupul Sponsorilor/Partenerilor) şi nici rudele acestora de gradul I (copii, părinţi, soţul/soţia). Nici persoanele antrenate în organizarea şi realizarea concursului şi a atelierelor creative, membrii juriului şi rudele de gradul I ale acestora nu pot participa la acest concurs.

2.2.1. Nu pot participa, cu acelaşi text, câştigătorii ediţiilor anterioare.

2.3. Pot participa la acest concurs toate persoanele fizice cu cetăţenie română care NU au publicat niciodată în volum creaţiile literare proprii transmise Organizatorului sau care au fost declarate câştigătoare ale unui concurs cu tematică similară sau care să facă obiectul unui contract de editare sau publicare viitoare.

2.4. Prin excepţie de la prevederile art. 2.3., pot participa la acest concurs persoanele fizice cu cetăţenie română, de peste 18 ani, care au publicat creaţiile literare proprii sau fragmente din acestea pe blog-ul personal sau în reviste de specialitate.

2.5. Participanţii se pot înscrie la una dintre secţiuni sau la toate secţiunile. Participanţii nu au dreptul să se înscrie de mai multe ori la o secţiune.

2.6. Creaţiile literare trimise în condiţiile prezentului Regulament Oficial vor fi însoţite în mod obligatoriu de:

– Date personale – „FORMULAR ÎNSCRIERE” (Pagina 1);

– Acordul publicării – „ACORDUL DREPTULUI DE PUBLICARE” (Pagina 2).

2.7. Participanţii vor trimite Manuscrisul luând cunoştinţă de „ACORDUL DREPTULUI DE PUBLICARE”. Astfel nu vor completa alte formulare, nu vor scana acte, nu vor semna şi nu vor aştepta confirmarea de primire a acestor documente.

Lipsa oricăreia dintre paginile documentului (Pagina 1, Pagina 2 sau amândouă), precum şi omisiunile din formular vor duce la descalificarea automată.

2.8. Formularul de înscriere şi acordul dreptului de publicare vor fi trimise, împreună cu manuscrisul, pe adresa de mail concurs@editura-art.ro.

Articolul 3 – Perioada de desfăşurare a concursului:

3.1. Concursul se desfăşoară în perioada 1 martie – 25 noiembrie 2014, după cum urmează:

– 15 martie – 15 septembrie – ÎNSCRIERE

– 15 septembrie – 1 noiembrie – JURIZARE

– 25 noiembrie – PREMIERE

3.2. Perioada de desfăşurare a concursului, respectiv data preconizată pentru Premiere pot fi modificate, dar vor fi anunţate în prealabil.

Articolul 4 – Secţiuni:

4.1 Concursul are 3 (trei) secţiuni, delimitate pe grupe de vârstă:

4.1.1. Secţiunea 0-7 ani:

– proză,  versuri, benzi desenate pentru vârsta indicată

– fiecare concurent va trimite un manuscris de maximum 50 de pagini A4, cu exemple de ilustraţii şi/ sau descrierea acestora

– pe lângă manuscris, va trebui să ataşaţi şi o descriere a conceptului vizual al cărţii

4.1.2. Secţiunea 8-14 ani:

– creaţiile literare nu trebuie să se supună strict unui gen, pot fi trimise manuscrise în versuri, volume de proză scurtă şi/ sau romane (inclusiv roman grafic), benzi desenate etc.

– manuscrisul va avea minimum 100 de pagini A4

4.1.3 Secţiunea 14+ ani:

– creaţiile literare nu trebuie să se supună strict unui gen, pot fi trimise manuscrise în versuri, volume de proză scurtă şi/ sau romane (inclusiv roman grafic sau scenarii de roman grafic) etc.

– manuscrisul va avea minimum 100 de pagini A4

Articolul 5 – Detalii tehnice:

5.1. Textele creaţiilor literare vor fi în limba română, editate în WORD, vor conţine diacritice, caracterul Times New Roman, mărimea 12, iar spaţiul între rânduri va fi de 1,5.

5.2. Numele concurentului nu va fi inserat pe niciuna dintre paginile manuscrisului. Nerespectarea acestei reguli duce la descalificarea automată a respectivului candidat.

Articolul 6 – Anunţarea câştigătorilor

Câştigătorii concursului vor fi anunţaţi înainte de premiere pe site-ul http://www.editura-arthur.ro/blog.

Articolul 7 – Juriul

Câştigătorii concursului vor fi desemnaţi de un juriu format din specialişti.

Articolul 8 – Premiile

8.1. Câştigătorii fiecărei secţiuni vor primi un premiu în bani, valoarea acestuia fiind de 500 de euro. La fiecare ediţie se acordă şi Marele Premiu celui mai bun participant, indiferent de secţiunea pentru care a aplicat acesta, în valoare de 3.000 de euro. De asemenea, textul acestuia va fi publicat la Editura Arthur.

8.2. Premiile vor fi decernate într-un cadru festiv, în prezenţa presei de specialitate, toţi concurenţii fiind invitaţi.

8.5. Organizatorii Concursului nu pot fi făcuţi responsabili de situaţia în care câştigătorul nu intră în posesia premiului din cauze care ţin de culpa participantului sau de completarea incorectă a datelor de înscriere la concurs.

Articolul 9 – Întreruperea concursului:

Prezentul concurs va putea fi întrerupt doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, dar nu înainte de a anunţa public decizia pe http://www.editura-arthur.ro/blog.

Articolul 10 – Taxe şi impozite:

Concursul se desfăşoară în acord cu prevederile Codului fiscal din 22 decembrie 2003, Cap. VIII, modificat şi completat.

Premiile (suplimentare publicării în volum) se vor acorda în bani, iar impozitele vor fi reţinute de ORGANIZATOR din premiul CÂŞTIGĂTORULUI, conform Legii 571/2003 a Codului Fiscal, modificată şi completată.

Orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu premiile câştigate, sunt în sarcina exclusivă a câştigătorilor.

 

Articolul 11 – Prelucrarea datelor personale:

Organizatorul concursului a notificat ANSPDCP (Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal). Prelucrarea notificată, având ca scopuri „educaţie şi cultură” şi „premiere nominală la concurs literar naţional”, a fost înscrisă în registrul de evidenţă a prelucrării de date cu caracter personal sub nr. 12935.

Organizatorul concursului se obligă să respecte drepturile tuturor participanţilor, în conformitate cu prevederile legale privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi la libera circulaţie a acestor date.

Prin înscrierea în Concurs, aveţi obligaţia de a completa corect şi integral Pagina 1 – formular cu date personale, acesta făcând parte din aplicaţia înscrierii la Concurs.

La cererea scrisă a participantului, datată şi semnată, expediată pe adresa de e-mail: concurs@editura-art.ro, organizatorul se obligă:

• Să confirme, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, dacă prelucrează sau nu datele personale ale solicitantului;

• Să rectifice, să actualizeze, să blocheze, să şteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă cu dispoziţiile legale;

• Să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

Articolul 12 – Litigii:

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la acest concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care acest lucru nu va fi posibil, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente din România.

Etichete: , , ,

 • Oana Lung

  La acest concurs pot participa toate persoanele fizice cu cetăţenie română cu vârsta de peste 18 ani şi care îndeplinesc toate condiţiile prevăzute de prezentul Regulament Oficial. In concluzie,daca am varsta de 17 ani pot participa la acest concurs? Avand in vedere faptul ca existo o sectiune pentru cateogoria mea de varsta? Va multumesc anticipat!

  • Draga Oana,

   Regulamentul specifică cât se poate de clar, așa cum ai văzut și tu, că „la acest concurs pot participa toate persoanele fizice cu cetăţenie română cu vârsta de peste 18 ani.” Manuscrisele create pentru vârsta ta – 17 ani – sunt incluse la categoria de vârstă 14+, ceea ce înseamnă că această categorie este dedicată adolescenților de până în 19 ani.

   Cu toate astea, poți trimite manuscrisul tău spre jurizare fără probleme. Il așteptăm, așa cum scrie și în regulament, pe adresa concurs@editura-art.ro

   Mult succes!

 • Alexandra Lupan

  Am câteva nelămuriri ( asemănătoare cu întrebarea Oanei ) . Am citit Regulamentul de câteva ori şi tot nu mi-am dat seama unde ar trebui să îmi scriu datele personale . Numele , vârsta , localitatea etc . Am citit formularul de la 2.6 şi acel acord . Acelea sunt numai pentru cei cu vârsta peste 18 ani ? .
  Încă o întrebare : pentru poezie , manuscrisul tot de 100 pagini A4 trebuie să fie ? .

  Vă mulţumesc .

  • Dragă Alexandra,

   Datele personale trebuie trecute în formularul de înscriere. După cum ai văzut nu există o secţiune specială pentru poezie. Trebuie să menţionezi secţiunea la care vrei să participi în e-mail şi în documentele care pot fi descărcate de pe blog. Desigur, în cazul poeziei, manuscrisul poate avea şi mai puţin de 100 de pagini, dar trebuie să ai foarte clar în minte grupul de vârstă căruia i se adresează cartea ta.
   Mulţumim

 • Alexandra Lupan

  Cu tot respectul,la art 2.1 există condiţia restrictivă a vârstei -18 ani . Eu vă scriu în calitate de mamă a unei fete de 15 ani, care îşi doreşte să participe , dar şi în calitate de avocat cu N ani vechime. Sincer …pentru copii aceştia care vor să participe , nu credeţi că se impune să clarificaţi putin acest aspect? Sau daca nu au out-sider-ii nici o şansă , de ce să îi mai lăsăm să viseze?
  Pur şi simplu, în acel simulacru de contract se contrazic clauzele .E penibil, iar pentru bieţii copii , trist …

 • Autor

  Bună ziua, eu am două mici nedumeriri. Şi ca să fiu succintă, o să le şi numerotez.
  1. Pentru oricare dintre participanţii la concursul dvs poate apărea, până la momentul desemnării câştigătorilor, oportunitatea de a publica (desigur, o altă creaţie literară, la o altă editură). Dacă întâmpinaşi o asemenea situaţie, concurentul va fi descalificat din lista câştigătorilor concursului dvs, în caz că s-ar afla pe ea?
  2. Înţeleg că manuscrisele vor fi transmise via email, ceea ce e minunat. Insă în cazul romanului grafic, acesta trebuie trimis la rezoluţie de print (300 dpi) sau la 75dpi (pentru monitor)? În cazul rezoluţiei de print, informaţia ar putea fi prea mare pt a fi trimisă pe mail.

  • 1. Dacă este vorba despre o altă creație, de alt proiect față de cel cu care vreți să participați la Trofeul Arthur, nu este nicio problemă.
   2. Se poate trimite cu ajutorul unor servicii de transfer de date, de exemplu cu wetransfer.com.
   Multumim,
   Editura Arthur

 • Razvan

  Bună ziua,

  M-ar interesa să particip la concursul de debut organizat de editura dumneavoastră cu un roman, dar aș avea niște întrebări înainte. S-ar putea anula acel acord pentru dreptul de publicare în cazul în care un concurent are ocazia să publice același manuscris pe care l-a înscris în concurs la o altă editură? Acordul se anulează în cazul în care un manuscris nu este câștigător? Vă mulțumesc anticipat.

  Toate cele bune.

  • Buna ziua,

   Da, acordul se anulează dacă nu vă numărați printre câștigătorii concursului. Prin acel acord dumneavoastră vă asumați proprietatea intelectuală asupra manuscrisului, aceasta este menirea documentului.

   Mulțumim

 • LoveKey

  „cesionez drepturile exclusive asupra acestui material este pe
  o perioadă de 6 ani” – nu sunt prea sigur ce inseamna asta? daca va fi publicat manuscrisul sub ce nume va fi publicat?

  • sub numele agreat de autorul manuscrisului. Drepturile de autor intră în proprietatea editurii doar în momentul în care vă numărați printre câștigătorii Trofeului și semnați contractul pe drepturi de autor.

  • Rob Michael

   Nu-mi spune că și tu vrei să participi :))

 • Delia Magraon

  Buna! As avea o intrebare, din ce am citit in regulament si in comenentarii am inteles ca daca am 17 ani pot participa la concurs si sa fiu jurizata asta inseamna ca exista posibilitatea de a castiga un premiu sau au aceasta posibilitate doar persoanele majore? Va multumesc anticipat!

 • Buna ziua. Ce se intampla daca un autor castiga una dintre sectiuni, dar nu i se publica volumul pentru ca nu a luat si Marele Premiu. Desigur, autorul primeste 500 de euro, dar cedeaza drepturile de autor pentru o carte care nu va fi publucata? Astept raspuns.

 • Am pus si eu o intrebare. Nu raspunde nimeni pe forumul asta?

 • andorakiss

  as dori sa stiu daca se prelungeste termenul de inscriere,
  multumesc anticipat pentru raspuns

 • Bodea Silvia

  Nu înțeleg! Trebuie completată o fișă de participare? Nu găsesc nici o fișă.Oricum, eu am trimis materialul care se adresează secțiunii 14 ani+